Kategorie
Promocja

Już 1 lipca rusza CEEB! – obejrzyj film promocyjny

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego
Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków.

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Kategorie
Szkolenia

Szkolenia z wprowadzania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szkolenia z wprowadzania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dobiegły końca. Szkolenia online zgromadziły ponad 2 000 urzędników z całej Polski chcących wysłuchać jaka jest rola urzędu w procesie składania deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, jak wygląda proces uwierzytelniania urzędnika i jaka jest instrukcja wprowadzania danych do systemu.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie.

CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do kreowania polityk i programów walki z niską emisją. Problem smogu w naszym kraju występuje od co najmniej kilkudziesięciu lat a zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw są główną przyczyną występowania smogu. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma pomóc zarówno organom samorządowym jak i obywatelom w walce ze smogiem.

Aby to się jednak zadziało Centralna Ewidencja Emisyjności  Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca będziemy zobowiązani podać składając deklarację. Deklaracja została stworzona w taki sposób, żeby jej wypełnienie nie było skomplikowane i zajmowało kilka minut. Formularz deklaracji można znaleźć pod adresem: https://rejestracja-gmin.gunb.gov.pl

Już od 1 lipca przeszkoleni i uwierzytelnieni urzędnicy będą wspierać właścicieli i zarządców budynków w wypełnieniu ustawowego obowiązku

Kategorie
Przydatne informacje

Kongres Polityki Miejskiej w Katowicach 7-8 czerwca 2021

W dniach 7-8 czerwca odbył się Kongres Polityki Miejskiej w Katowicach, to wydarzenie cykliczne poświęcone jest tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Miasto Katowice.
Głównym tematem Kongresu 2021 była dyskusja na temat założeń do nowej krajowej polityki miejskiej oraz propozycja konkretnych rozwiązań oraz działań wypracowanych przez grupy eksperckie pracujące w ramach sześciu głównych obszarów tematycznych KPM:

1) Kształtowanie przestrzeni,
2) Gospodarka i rynek pracy,
3) Środowisko i adaptacja do zmian klimatu,
4) Transport i mobilność miejska,
5) Mieszkalnictwo i polityki społeczne,
6) Zarządzanie i finanse publiczne.

Pani Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego reprezentująca Główny Urząd Nadzoru Budowlanego została zaproszona do wzięcia udziału w panelu z obszaru tematycznego KPM „środowisko i adaptacja do zmian klimatu”, na którym odpowiedziała m.in. na pytanie będące jednocześnie tematem panelu „Czy jest szansa na poprawę jakości powietrza w Polsce?”. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jako beneficjent projektu ZONE obrał cel jakim jest poprawa jakości powietrza w Polsce a co za tym idzie poprawa zdrowia obywateli a także ułatwienie pracy jednostkom samorządu terytorialnego, która ma polegać na stworzeniu systemu, który usystematyzuje i skupi w jednym miejscu informacje o tym czym opalane są budynki mieszkalne i niemieszkalne w Polsce.

Kategorie
Szkolenia

Szkolenia z CEEB dla urzędów gmin

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie szkoleniem z wpisywania deklaracji do CEEB i roli urzędów w tym procesie.

Informujemy, że kolejne szkolenia sukcesywnie będziemy uruchamiać po 1 lipca 2021 r. Zachęcamy do śledzenia komunikatów o  szkoleniach pojawiających się na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Zainteresowanym polecamy materiały szkoleniowe gotowe do pobrania: https://rejestracja-gmin.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

W przypadku pytań związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt pod adresem: info-ceeb@gunb.gov.pl

 

 

 

Kategorie
Przydatne informacje

Jaka jest rola urzędu w procesie składania deklaracji?

Jak wiemy nie każdy obywatel naszego kraju ma dostęp do Internetu i będzie mógł samodzielnie złożyć deklarację – dlatego te osoby, które same nie mają możliwości złożenia deklaracji w formie elektronicznej mogą liczyć na pomoc urzędnika w swojej gminie. To jak ważną rolę odgrywają urzędy miast i gmin w procesie składania deklaracji podkreślamy na szkoleniach.

Po otrzymaniu deklaracji w formie papierowej pracownik urzędu będzie wprowadzał dane i informacje w niej zawarte do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tą ewidencję.

Pracownik urzędu ma dwa terminy wprowadzenia naszej deklaracji do systemu. Pierwszy dotyczy budynków, w których źródło ciepła zostało kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 r. – po złożeniu takiej deklaracji urzędnik ma 6 miesięcy na to, żeby wprowadzić ją do systemu.

Źródło ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. pojawi się w systemie wcześniej – urzędnik ma na to 30 dni.

Pamiętajmy jednak, że najszybszą i najwygodniejszą formą złożenia deklaracji jest samodzielne wprowadzenie jej do systemu w formie elektronicznej.

Kategorie
Przydatne informacje

Rejestracja Administratora Lokalnego

Rejestracja Administratora Lokalnego jest bardzo prosta. Schemat przedstawia jak w prostych krokach wysłać wniosek, który umożliwi nam dostęp do wprowadzania danych z deklaracji złożonych przez obywateli w formie papierowej.

Jeżeli Twój wniosek zostanie wypełniony poprawnie, otrzymasz uprawnienia Administratora Lokalnego. Pamiętaj, że zawnioskować możesz już dziś, żeby 1 lipca być przygotowanym do wprowadzania deklaracji.

Kategorie
Przydatne informacje

Już 1-ego lipca każdy Właściciel/Zarządca będzie miał obowiązek złożyć deklarację do CEEB

Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet – www.zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc z domu. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
  • Adres e-mail również opcjonalnie
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.